Styrelse

Ordförande

Namn - Anders Sundquist *

E-post anders1954@outlook.com

Telefon 08-570 362 40

Anders bor på Hovslagarvägen 57

Mats Larsson Mats Larsson

Vice ordförande/Vicevärd

Namn - Mats Larsson *

E-post  mats.larsson@varmdohus.nu

Telefon 08-574 111 11

Mats bor på Hovslagarvägen 63

Sekreterare

Namn - Mats Ångmark *

E-post mats.angmark@gmail.com

Telefon - 0704-121332

Mats bor på Hovslagarvägen 44

Ledamot

Namn - Roger Hagelin *
E-post rogerhagelin@yahoo.se

Telefon 070-857 57 34

Per bor på Hovslagarvägen 56

Ledamot

Namn - Ann-Kristine Andersson, Riksbyggen

E-post -ann-kristine.andersson@riksbyggen.se

Telefon - vxl. 772 15 00

Suppleant

Namn - Ulla Olausson *

E-post -ullola@telia.com

Telefon 070-751 71 21

Ulla bor på Hovslagarvägen 22

Suppleant

Namn - Margareta Hed-Levelin*

E-post - margareta.hed-levelin@telia.com

Margareta bor på Hovslagarvägen 17

* Även arbetsutskott