LÅN AV SAMLINGSLOKALEN

Med anledning av klagomål gällande städning och ordning i vår samlingslokal, införde föreningen ett depositionssystem som innebär att man, mot 500:- i pant, får en bricka som är märkt med gatunumret.
Denna bricka lämnas hos ”lokalansvarig”, som i utbyte lämnar ut nyckeln.
Vid återlämnande av nycklar får man brickan i retur, förutsatt att lokalen är städad osv.
Om det sedan uppstår problem, är depositionen förverkad.
Det här systemet har blivit ”omodernt” i samband med hanteringen av kontanter.
Styrelsen har därför beslutat att ändra rutinen, och ta bort kontanthanteringen.
 
Nya regler i samband med lån av samlingslokalen:
·       Bricka kvitteras ut hos lokalansvarig som vanligt.
·       Ingen deposition behöver lämnas.
·       Vid lån av lokalen ska brickan lämnas som pant hos lokalansvarig, som sedan lånar ut nyckeln.
·       Om lokalen inte är städad, det har skett åverkan eller om nyckeln inte lämnas tillbaks i tid, är brickan förverkad. Den återlämnas efter att 500:- betalas in på föreningens konto (administrationsavgift). Om föreningen har större kostnad för återställande, faktureras detta den boende som brickan är registrerad på.
·       Lokalen bokas som vanligt i entrén, på anslagstavlan.
 
Följande gäller fr.o.m. 19-06-01 :
·       Senast 2019-09-01 ska alla som redan har bricka, lämna den till Ulla Olausson, hovslagarvägen 22,
tel. 070-751 71 21. I samband med detta återbetalas 500:-.
·       Brickan kvitteras sedan ut igen, enligt de nya reglerna.
·       Ingen bricka - ingen återbetalning.   
·       Ni som inte har bricka, behöver inte göra någonting. Vill ni låna lokalen, är det enligt nya reglerna per automatik.
·       Deposition som inte är uthämtad före 2019-09-01 tillfaller föreningen.
·       Tillgång till pentry kostar fortfarande 100:- kontant, tills vi löst hanteringen av detta. Pengarna läggs i kassa som används för inköp av glas och porlin mm.