Välkommen till BRF Värmdöhus

Den här sidan är främst avsedd för Dig som är bosatt här i vårt fina område, Hovslagarvägen. För det är ju verkligen ett fint ställe att bo på. Lagom stort, inte för stora hus, nära till naturen, nära till service och sist men inte minst en mycket fin gemenskap. Alltså ett område med hög boendekvalitet.

HOVSLAGARVÄGEN

Anslagstavla

GÅNGVÄGEN MOT TRALLBANEVÄGEN AVSTÄNGD

Värmdö kommun har fått in klagomål gällande sönderkörda gräsmattor på kommunens mark.  Dels vid svängen in mot Hovslagarvägen, från gångvägen mot trallbanevägen,dels kommunens gräsmatta på höger sida före vår parkering.
Även trafiken på gångvägen har ökat.

Värmdö kommiun har därför beslutat att stänga av gångvägen för fordonstrafik permanent genom att låsa bommarna (dom har satt i egna lås).
Räddningstjänsten har dock nyckel, så att dom kan öppna bommarna vid behov.

När det gäller felparkerade bilar på/vid kommunens gräsmatta, före vår parkering, kommer kommunens parkeringsbolag utöka bevakningen avsevärt.
Om inte detta fungerar överväger Värmdö kommun att vidta andra åtgärder.

Även när det gäller bilkörning på Hovslagarvägen har många klagomål framförts från boende. Undvik all onödig bilkörning, då hovslagarvägen ska vara bilfri, och är en av anledningarna till att många har valt att bo i vår fina förening.


All bilkörning på GRÄSMATTORNA är förbjuden. Det förekommer att de används som parkering eller vändplats.
 


SKADEDJUR


Har du problem med myror, getingar mm? Anmäl till Anticmex . Föreningens försäkringsbolag är Protector och försäkringsnumret  562009.

Våra rutiner vid överlåtelse av bostad.

Om du ska sälja din lägenhet, vill vi göra dig uppmärksam på följande:

  • Anmäl överlåtelsedatum till styrelsen, så fort som möjligt, tillsammans med ifylld checklista.
  • Föreningen kommer att utföra en överlåtelsebesiktning (ej att förväxla med köparens statusbesiktning). Denna utförs innan överlåtelsen.
  • Viktig information gällande uteplatsen
  • Mäklare? Övelåtelse och medlemsansökan hantreras här 

RB brf Värmdöhus nr. 1
org.nr. 716416-7467
Adress: Hovslagarvägen 63. 134 43 Gustavsberg  Tel. 0708-77 95 22,  08-574 111 11

Google@work 17-10-01--19-08-30

Hitta hit!