Välkommen till BRF Värmdöhus

Den här sidan är främst avsedd för Dig som är bosatt här i vårt fina område, Hovslagarvägen. För det är ju verkligen ett fint ställe att bo på. Lagom stort, inte för stora hus, nära till naturen, nära till service och sist men inte minst en mycket fin gemenskap. Alltså ett område med hög boendekvalitet.

HOVSLAGARVÄGEN

Anslagstavla


Årsstämma 19-05-27

Plats: Samlingslokalen
Tid: 19.00


Ta med årsredovisningen som finns för utskrift HÄR

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMA


§ 61 i föreningens stadgar: Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinare föreningstämma, ska skriftligen anmäla ärendet senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång.Ärendet ska tas med i kallelsen till stämman.
Innebörden är att motion kan lämnas under hela året fram till månaden efter räkenskapårets utgång.
 

BOSTADSRÄTTS-
FÖRSÄKRINGEN UPPHÖR

Fr.o.m 2019-03-31 upphör den bostadsrättsförsäkring som föreningen tecknat kollektivt för alla boende.

Mycket viktigt är att kontakta ditt försäkringsbolag där du har hemförsäkringen, och komplettera med bostadsrättsförsäkring- Mer information finns att läsa
HÄR.


SKADEDJUR


Har du problem med myror, getingar mm? Anmäl till Anticmex . Föreningens försäkringsbolag är Protector och försäkringsnumret  562009.

Våra rutiner vid överlåtelse av bostad.

Om du ska sälja din lägenhet, vill vi göra dig uppmärksam på följande:

  • Anmäl överlåtelsedatum till styrelsen, så fort som möjligt, tillsammans med ifylld checklista.
  • Föreningen kommer att utföra en överlåtelsebesiktning (ej att förväxla med köparens statusbesiktning). Denna utförs innan överlåtelsen.
  • Medlemsansökan och annan dokumentation skickas till
  • Viktig information gällande uteplatsen
Riksbyggen EKC, Pantgruppen, BOX 540, 721 09 VÄSTERÅS

RB brf Värmdöhus nr. 1
org.nr. 716416-7467
Adress: Hovslagarvägen 63. 134 43 Gustavsberg  Tel. 0708-77 95 22,  08-574 111 11

Google@work 15-02-01--17-09-30

Hitta hit!