Garage (gällande p-platser prioriteras nyinflyttade) P-Platser (2018-09-25)

Plats med el-stolpe kostar 846:- i kvartalet, utan el 782:- kvartal och garage  1179:- i kvartalet.

Placering GarageLägenhetsnummerDatum för placering
Placering
p-plats
LägenhetsnummerDatum för placering
1 (vilande)2002-10-09
2 Återaktiverad 18-12-143511-03-27
3(vilande)4913-03-04
13511-03-27
11315-08-11
20416-07-26
34416-08-01
47216-09-07
54917-06-01
66217-06-22
71417-08-13
85717-11-08
93918-11-15
103219-01-07