Garage (gällande p-platser prioriteras nyinflyttade) P-Platser (2018-09-25)

Plats med el-stolpe kostar 846:- i kvartalet, utan el 702:- kvartal och garage  1179:- i kvartalet.

Placering GarageLägenhetsnummerDatum för placering
Placering
p-plats
LägenhetsnummerDatum för placering
1 (vilande)2002-10-09
2(vilande)4913-03-04
10416-07-26
24416-08-01
37216-09-07
44917-06-01
56217-06-22
61417-08-13
75717-11-08
83918-11-15
93219-01-07
105619-07-22