Anmälan vid invändig renovering av lägenhet

Det står dig fritt att renovera din lägenhet enligt föreningens stadgar.

Bärande väggar, ventilation och dolda rör får dock ej ändras utan styrelsebeslut.

Vid större renoveringar i kök och badrum, eller flytt av väggar, SKA du göra en anmälan till styrelsen.

Detta är viktigt, då månge felaktiga renoveringar orsakar problem för övriga boende. Det blir då lättare att felsöka.

  • Fyll i lämpligt alternativ