Yttre underhåll och reparationer

För att hålla kostnaderna, och därmed avgifterna nere försöker vi göra så mycket som möjligt själva och därmed ta till vara de kunskaper och de färdigheter som finns hos de boende här på gatan. Denna möjlighet är en av fördelarna med att bo i bostadsrätt och vi tar för givet att Du ställer upp på detta. Håll utkik på anslagstavlan eller vår hemsida. Där brukar anslag sättas upp om arbetsdagar och andra göromål. Var och en ska också klippa gräs och skotta snö utanför sin egen dörr och på sin egen baksida.