Underhåll och reparation av lägenheten

Eftersom Du bor i en lägenhet med bostadsrätt sköter Du normalt underhåll och reparationer själv, kanske med hjälp av pengar från din reparationsfond. Hur mycket pengar som finns innestående på Din reparationsfond framgår av hyresavin. Kontakta Riksbyggen om du vill ha en uttagsblankett till fonden.

Det är viktigt att du gör en anmälan till styrelsen i samband med att du genomför en större renovering. Mer information finns här. 

Vid oklarheter, kontakta vicevärden.