TV-utbud

Föreningen erbjuder  följande kanaler genom avtal med Telia.

 

Varje hushåll erhåller kostnadsfritt EN mottagare som ingår i månadsavgiften. Mats Larsson sköter hanteringen av dessa. Installationshjälp finns här.

 

Har du flera TV-apparater behöver du en mottagare till varje TV. Vänd dig då till Teliabutiken. Glöm inte att varje mottagare behöver ett eget multimediauttag (standard är ett i vardagsrummet). En lösning är Telias trådlösa Ruckus MediaFlex N
.

 

Vill du ha Telias stora utbud  betalar du 159:-/ mån. + krypteringsavgift 249:- / halvår. Då har du två mottagare inkl. föreningens.

 

Dessutom har du möjlighet att teckna dig för alla Telias övriga kanaler och tjänster.

 

För komplett information och support, vänd dig till Telia.