Sopor

Inom området finns det två soprum. Håll rent och snyggt i dessa och tänk på renhållningsarbetarna som ska ta hand om våra sopor. Vid några tillfällen per år ställs också en container upp i anslutning till parkeringsplatsen. Denna är endast avsedd för grovsopor. Returpapper, plast, glas m.m. ska läggas på närmaste återvinningscentral.