Markområden kring husen

De som bor på bottenvåningen disponerar egentligen bara de markområden som ligger närmast huskroppen, men vi anser att man ska respektera varandras behov av enskildhet och inte uppehålla sig eller ta genvägar nära andras uteplatser, fönster mm.

Då man bor väldigt nära varandra i vårt område, är det för allas trevnad lämpligt att samråda med grannarna innan man gör planteringar, placerar utegrupper eller liknande nära deras fönster eller dörr. Det kan ju tänkas att grannen har en annan idé om hur det ska se ut.

När det gäller uteplatser, finns ytterligare information HÄR