Gemensamma utrymmen

Den blå kvarterslokalen är gemensam för hela området. I denna är tvättstugan inrymd. Tvättid bokar Du med den speciella nyckel Du fått, genom att flytta kolven på tvättidstavlan till önskad tid. Du disponerar torkrum och torktumlare en timme efter avslutad tvättid.

Efter avslutad tvätt och torkning är det viktigt att Du lämnar tvättstugan i samma skick Du själv önskar finna den. Vid fel på tvättutrustningen, kontakta genast ”tvättstugeansvarig” (se anslag i tvättstugan).

Det finns i kvartersgården ännu en lokal. Denna är avsedd för oss alla och kan bokas för privata fester, kurser, möten, pingis mm. Bokning sker på månadslistan som finns på anslagstavlan i tvättstugeentrén.

Ulla Olausson, Hovslagarv.22, ullola@telia.com tel. 070-751 71 21 har hand om nyckel & bokningslista till lokalen. Om Du vill boka  i god tid, kan Du lägga ett meddelande i hennes brevlåda.Du behöver också en bricka som lämnas i pant när du lånar nyckeln. Detta distribueras också av Ulla.

Brickan behåller du så länge du vill. Om det inte är städat eller om något blir förstört, faktureras den som innehar brickans  gatunummer.

Naturligtvis äger den som hyr ut sin lägenhet i andra hand inte rätt att nyttja områdets gemensamma lokaler och service såsom tvättstuga, lokal, container mm.