Bostadsrättsföreningen

Den förening Du just blivit medlem i heter Värmdöhus  nr1. Föreningen består av 76 lägenheter med en sammanlagd bostadsyta om ca 6 500 kvadratmeter. Ytan är fördelad enligt följande:

Planlösningar

24 st 2:or på 69,5 kvm 35 st 3:or på 90kvm 11 st 4:or på 104 km 6 st 5:or på 119 kvm

Till varje lägenhet finns ett förråd inrymt i något av de bruna husen. ?