Biltrafik inom området

Vid infarterna till själva husområdet finns bommar uppsatta. Dessa kan öppnas med tvättstugenyckeln. Normalt skall de alltid hållas stängda. Detta för att förhindra onödig biltrafik. Vägen mellan husen skall bara användas för tyngre transporter, tidningsbud och i nödsituationer. Respektera detta och kör sakta, det finns många barn i området, och barn är som bekant mjukare än bilar. Observera att det råder P-förbud längs med hela gatan och dess omgivningar!

 

Vi hoppas att Du, när du läst detta, fått lite insikt i hur det fungerar här i föreningen. Om du har frågor eller förslag, vänd dig till någon i styrelsen eller till vicevärden. Du kan också lämna dina synpunkter här.

 

 

Vi hoppas också att det har framgått av skriften vad vår filosofi här på Hovslagarvägen är, nämligen att om vi alla hjälps åt får vi ett välskött och trivsamt område, en fin gemenskap och en bra ekonomi. Det är något att eftersträva, eller hur?